ORTADOĞU (1)

 

 

 

الشرق الأوسط (1)

Ortadoğu coğrafyası insanoğlunun varoluşundan bugüne kadar yeryüzünde insanoğlunun tanıklık yaptığı tüm hadiselere adeta ev sahipliği yapmıştır. Bölgenin jeopolitik öneminin dışında, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslamiyet olmak üzere birçok büyük dinin temelleri Orta Doğu'da atılmıştır. Bölgenin Doğu ile Batı arasındaki kavşak rolü sebebiyle sadece malların değil din, medeniyet ve kültürlerin transferleri de bu bölgeden gerçekleşmiştir. Ortadoğu XX. yüzyılın başlarında ortaya atılmış yeni bir coğrafî kavramdır. İlk defa 1902 yılında Amerikalı bir deniz subayı tarafından kullanılan bu tabir (middle east) II. Dünya Savaşı yıllarına kadar fazla benimsenmedi. 1939’da Amerika’da kurulan Middle East Supple Center adlı ekonomik kuruluş Ortadoğu ifadesini kullanılır hale getirdi ve bu tarihten sonra birçok uluslararası kuruluş tarafından kullanılmaya başlandı. Bu teşkilâtın ortaya attığı “Ortadoğu” kavramı Libya’dan Afganistan’a kadar çok geniş bir alanı kapsıyordu. Günümüzde ise Ortadoğu (Ar. eş-Şarku’l-evsat) dar anlamda kullanılmakta ve Doğu Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerle (Yunanistan hariç) bunlara komşu olan ülkeleri ifade etmektedir. İçeriği ve sınırları açıkça belirlenmemiş başka bir coğrafî kavram olan Yakındoğu da günümüzde Ortadoğu ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Ortadoğu karşılığında yakın yıllarda Güneybatı Asya ifadesine yer verenler olmuşsa da Ortadoğu’nun yerini tutamamıştır. Ortadoğu’nun çekirdeğini Müslüman Arap dünyasının oluşturduğu genellikle kabul edilir. XIX. yüzyılda sömürgeciliğin yayılması ve Osmanlı Devleti’nin yıkılması ile birlikte 20. yüzyılın ilk çeyreği sona ermeden Batılı büyük güçler kültürel ve dinî bakımdan Ortadoğu’ya müdahil olmaya başlamış burayı adeta sömürge alanına dönüştürdüler. 1900’lu yılların başından itibaren bölgede büyük işgaller ve istikrarsızlık devri başladı.

استضافت جغرافيا الشرق الأوسط تقريبًا جميع الأحداث التي شهدها البشر على وجه الأرض منذ وجود البشر. بصرف النظر عن الأهمية الجيوسياسية للمنطقة، فقد تم إرساء أسس العديد من الأديان الكبرى مثل اليهودية والمسيحية والإسلام في الشرق الأوسط. نظرًا لدور المنطقة كحلقة وصل بين الشرق والغرب، لم يتم نقل البضائع فحسب، بل تم أيضًا نقل الدين والحضارة والثقافات من هذه المنطقة. الشرق الأوسط كان له مفهوم جغرافي جديد تم تقديمه في بداية القرنXX. استخدم هذا المصطلح (الشرق الأوسط) لأول مرة من قبل ضابط البحرية الأمريكية في عام 1902. لم يتم اعتماده كثيرًا حتى سنوات الحرب العالمية الثانية. المنظمة الاقتصادية المسماة "مركز الشرق الأوسط في اللغة العربية"، والتي تأسست في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1939، استخدمت مصطلح "الشرق الأوسط"، وبعد هذا التاريخ بدأ استخدامه من قبل العديد من المنظمات الدولية. غطى مفهوم "الشرق الأوسط" الذي طرحته هذه المنظمة مساحة واسعة جدا من ليبيا إلى أفغانستان. اليوم، يستخدم الشرق الأوسط بالمعنى الضيق ويشير إلى البلدان التي لها ساحل إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​(باستثناء اليونان) والدول المجاورة لها. الشرق الأدنى، مفهوم جغرافي آخر لم يتم تعريف محتواه وحدوده بوضوح، يستخدم أيضًا بنفس المعنى مثل الشرق الأوسط اليوم. على الرغم من وجود بعض الذين استخدموا تعبير جنوب غرب آسيا للشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يمكن أن يحل محل الشرق الأوسط. من المقبول عمومًا أن جوهر الشرق الأوسط هو العالم العربي الإسلامي. التاسع عشر. مع انتشار الاستعمار في القرن التاسع عشر وانهيار الإمبراطورية العثمانية، قبل نهاية الربع الأول من القرن العشرين، بدأت القوى العظمى الغربية بالتدخل في الشرق الأوسط ثقافيًا ودينيًا، وحولت هذا المكان إلى المنطقة الاستعمارية. منذ بداية القرن العشرين، بدأت الاحتلالات الكبرى وفترة عدم الاستقرار في المنطقة.

Fransız İhtilalinin getirdiği milliyetçilik düşüncesi ile birlikte Sanayi İnkılabının getirdiği sömürgecilik anlayışına birde birçok devletlerin bağımsızlık düşüncelerinin artması dahil olunca dünyayı sarsan 1.Dünya Savaşı başlamış oldu. Devletlerin sömürge arayışı yarışı ile başlayan 1.Dünya Savaşı’nda taraflar İttifak ve İtilaf Devletleri olmak üzere ikiye ayrılmıştır. İttifak Devletleri: Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan. İtalya İlk başta ittifak devletleri içerisinde yer almıştır. Kısa bir süre sonra tarafsız olacağını söylese de 1915’de İtilaf devletlerinin yanında savaşa katılmıştır. 1914 yılının sonuna doğru Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa girmesiyle birlikte bütün Ortadoğu bölgesi I. Dünya Savaşı’nın cephelerinden biri haline geldi. İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, Çarlık Rusya, İtalya, Yunanistan, Sırbistan, Belçika, Portekiz, Japonya ve ABD. 1.Dünya Savaşı başladığı esnada tarafsız olan ABD 1917 senesinde gelindiğinde savaşa katılmıştır. ABD ve İtalya’nın bu tutumu savaşın seyrini değiştirmiştir. 1.Dünya Savaşı sonrası Asya ve Avrupa’da bulunan ülkelerin bütün düzenleri bozulmuştur. Osmanlı Devleti, Çarlık Rusya ve Avusturya-Macaristan imparatorluğu parçalanmaya başladı, Çekoslovakya, Yugoslavya, Macaristan ve Polonya adında yeni ülkeler kurulmuştur. Savaşta yenilen ülkeler çok ağır antlaşmalar imzalamak durumunda bırakılmıştır. 1.Dünya Savaşı ile yeniden kan gölüne dönen Ortadoğu coğrafyası uzun bir süre İtilaf Devletleri’nin sömürge alanı olmakla birlikte, bölgede değişimci politikalar izlemeye başlayan söz konusu devletler etkisi günümüzde dahi devam eden misyonerlik faaliyetlerin en üst seviyelere çıkarmışlar. Birinci Dünya Savaşı’nı bitiren barış anlaşmalarının içerdiği hükümler 1919’u izleyen yılların dünya politikasını büyük ölçüde etkilemiş ve biçimlendirmiştir. Barış anlaşmalarının olumsuz etkilerinin en fazla Almanya da yankı uyandırmıştır. Hem ekonomik olarak hem de siyasal olarak büyük bir baskı altında olan Almanya yeni arayışlara girmiştir. Almanya’da savaştan önce bir çökme döneminin yaşandığı görülmektedir, çökmeyi hazırlayan en korkunç olaylardan biride 1919 yılında imzalanan Versailles anlaşmasının dayattığı ağır şartlardır. İnsanlık tarihi 20.yüzyılın başında ortaya çıkan 1. Dünya Savaşı’nın acılarını unutma fırsatı bulamamışken, bu savaşta kayıp verenler ile daha çok sömürge hayali kuran birçok devlet dünyayı ikinci kez kan ve ölümle özdeştirecek planlar yapmaya başladılar… Kısa bir süre sonra insanlık tarihi en kanlı, en yıkıcı felaket ve acılara sebep olan II. Dünya Savaşı ile baş başa kaldı…Türkiye II. Dünya savaşına girmemek için bir denge politikası izlemiştir. Ama savaşın her yılındaki olaylardan etkilenmiştir. Gerek Müttefik gerekse de Mihver devletleriyle iyi ilişkiler içerisinde olmasının savaş dışı siyasetiyle örtüştüğü inancıyla hareket etmiştir. Bu amaçla İngilizler, Fransızlar, Sovyetler Birliği ve Almanya ile antlaşmalar imzalamıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin Ortadoğu’ya yönelik stratejilerini etkileyen bir görüş Türkiye-Irak-İran-Pakistan-Afganistan kuşağına hâkim olan gücün Avrasya’ya, Avrasya’ya hâkim olan gücün dünyaya hâkim olacağı tezidir. II. Dünya Savaşı sonrası birçok ülke tükenmişliğin dibini görürken bazılarının ise bağımsızlıklarını kazandıkları görülmektedir…

 

عندما أضيفت فكرة القومية التي أتت بها الثورة الفرنسية وفهم الاستعمار الذي جلبته الثورة الصناعية إلى فكرة استقلال العديد من الدول، بدأت الحرب العالمية الأولى التي هزت العالم. في الحرب العالمية الأولى، التي بدأت بسباق الدول للسعي إلى المستعمرات، تم تقسيم الأطراف إلى قسمين هما دول التحالف ودول الائتلاف. القوى المركزية: ألمانيا وإيطاليا والنمسا والمجر والإمبراطورية العثمانية وبلغاريا. كانت إيطاليا من بين دول التحالف في البداية. على الرغم من أنه قال إنه سيكون محايدًا في وقت قصير، إلا أنه انضم إلى الحرب إلى جانب دول الحلفاء في عام 1915. قرب نهاية عام 1914، عندما دخلت الإمبراطورية العثمانية الحرب إلى جانب ألمانيا، أصبحت منطقة الشرق الأوسط بأكملها إحدى جبهات الحرب العالمية الأولى. الحلفاء: إنجلترا، فرنسا، روسيا القيصرية، إيطاليا، اليونان، صربيا، بلجيكا، البرتغال، اليابان والولايات المتحدة الأمريكية. انضمت الولايات المتحدة، التي كانت محايدة في بداية الحرب العالمية الأولى، إلى الحرب عام 1917. هذا الموقف للولايات المتحدة وإيطاليا غير مسار الحرب. بعد الحرب العالمية الأولى، تعطل كل ترتيب البلدان في آسيا وأوروبا. بدأت الإمبراطورية العثمانية وروسيا القيصرية والإمبراطورية النمساوية المجرية في التفكك، وأنشئت دول جديدة تسمى تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا والمجر وبولندا. أُجبرت الدول المهزومة في الحرب على توقيع معاهدات ثقيلة للغاية. على الرغم من أن جغرافية الشرق الأوسط، التي تحولت إلى حمام دم مرة أخرى مع الحرب العالمية الأولى، كانت المنطقة الاستعمارية لقوات الحلفاء لفترة طويلة، إلا أن هذه الدول، التي بدأت في اتباع سياسات تحويلية في المنطقة، زادت من تأثير الأنشطة التبشيرية، التي تستمر حتى اليوم، إلى أعلى المستويات. أثرت الأحكام الواردة في اتفاقيات السلام التي أنهت الحرب العالمية الأولى بشكل كبير وشكلت السياسة العالمية في السنوات التي تلت عام 1919. الآثار السلبية لاتفاقيات السلام كان لها أكبر التداعيات في ألمانيا. دخلت ألمانيا، التي تعرضت لضغوط كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، في عمليات بحث جديدة. يبدو أنه كانت هناك فترة انهيار في ألمانيا قبل الحرب، وكان من أفظع الأحداث التي أعدت الانهيار الظروف القاسية التي فرضتها اتفاقية فرساي الموقعة عام 1919. في حين أن تاريخ البشرية لم يجد فرصة لنسيان معاناة الحرب العالمية الأولى التي ظهرت في بداية القرن العشرين، فإن أولئك الذين فقدوا حياتهم في هذه الحرب والعديد من الدول التي حلمت بالاستعمار بدأوا في وضع خطط لتحديد هويتهم. العالم بالدماء والموت للمرة الثانية.. الحرب العالمية الثانية التي تسببت في أفظع كارثة ومعاناة. لقد تُرك وحده مع الحرب العالمية الثانية ... تركيا الثانية. اتبع سياسة التوازن حتى لا يدخل الحرب العالمية الثانية. لكنه تأثر بأحداث كل عام من سنوات الحرب. لقد تصرف معتقدًا أن علاقاته الجيدة مع كل من قوات الحلفاء والمحور تزامنت مع سياسته غير الحربية. ولهذه الغاية، وقعت معاهدات مع بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي وألمانيا. ثانيًا. إحدى وجهات النظر التي أثرت في استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بعد الحرب العالمية الثانية هي الأطروحة القائلة بأن القوة التي تهيمن على حزام تركيا والعراق وإيران وباكستان وأفغانستان ستهيمن على أوراسيا، وأن القوة التي تهيمن على أوراسيا ستهيمن على أوراسيا. تهيمن على العالم. ثانيًا. في حين شهدت العديد من الدول درجة عالية من الإرهاق بعد الحرب العالمية الثانية، فقد لوحظ أن بعضها نال استقلاله.

 

 

 

 

 

 


YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz